11 råd til ferske selgere

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Group - salg

Som ny i salg er det mye du må huske på. Her er en del råd både til deg og din sjef.

Som ny selger står du overfor et fantastisk spennende yrke hvor du i stor grad har kontroll over egen suksess.

Har du de rette forutsetningene, lærer du hvordan produktene / tjenestene dine kan hjelpe kunder, skaffer du deg innsikt i kunders situasjon og har du rette motivasjon, innstilling og driv – står verden for dine føtter.

Er du sjef for ferske selgere, bør du ta høyde for de følgende råd i din ledelse av nevnte selgere:

1. Ikke ta av! Ikke grav deg ned!

Salg er et emosjonelt yrke. Når du føler deg på topp – tenk litt på mandagene som kommer. Når du er i kjelleren, tenk på at neste topp er like rundt hjørnet. I salg lykkes du over tid om du leverer 80-90 prosent av maks hver dag – i stedet for å ha noen 100-prosent dager etterfulgt av dager der du opererer på 20 prosent. Å ha et høyt «dårligste» nivå er viktig i salg.

2. Bli god til å nullstille deg!

Hver dag, hver uke, hver måned må du nullstille deg. Salg består av en endeløs rekke ting du fullfører for så umiddelbart å gå løs på neste ting. Gårsdagens suksess eller nederlag må du legge bak deg. Dette har salg til felles med idrett.

3. Snill pike / gutt duger ikke.

Lær deg å si nei og sett deg i respekt! Du skal selvfølgelig hjelpe andre og jobbe i team, men du skal ikke la deg utnytte av andre. Lær deg forskjellen mellom å dra din del av lasset og det å være et dumsnilt offer!

4. Skill kjøpere fra kikkere!

Den kanskje viktigste teften du må bygge opp er å skille mellom de prospekter som du ønsker og som kan kjøpe av deg, og de som aldri kommer til å kjøpe (og som vil stjele tid og energi.). Mao skille «shoppers» fra «buyers.»

5. Vær proff – tøyle din egen iver!

Overivrighet røper at du er fersk i gamet. Det vil svekke deg i arbeidet med kunder, og det vil redusere din effektivitet internt i eget selskap. Du må trene deg på å tøyle dine følelser og impulser. Lær forskjellen mellom positiv entusiasme og overdreven iver.

6. Lær deg å skrive bra!

Korte, konsise, relevante og poengterte e-poster hjelper deg. Lange, pompøse, påstandstunge e-poster spekket med feil – blir ikke tatt på alvor. Dårlig skriftlig kommunikasjon svekker din posisjon som selger – særlig overfor kunder som er eldre enn deg.

7. Ta alltid noe med deg fra alle samtaler!

I hver eneste dialog du har med noen på kundesiden, sørg for at du får igjen noe av verdi. Om du ikke får et møte, be feks om du kan føre prospektet opp på e-postlisten for selskapets nyhetsbrev. Det er en viktig suksessfaktor alltid å sette seg mål for hver eneste dialog.

For eksempel: Første prioritet er å få et møte. Prioritet to er å invitere kunden til et frokostmøte. Tredje prioritet er å føre opp kunden på e-postlisten til nyhetsbrevet. Prioritet fire er å be om navn på andre du kan kontakte.

Målet er alltid å få med seg noen av verdi.

8. Bli god til å booke møter!

Å ringe kunder uoppfordret er en tøff utfordring for de fleste i salg. Blir du god på dette, sikrer du at du alltid vil ha nok prospekter å jobbe med. Du øker sjansen dramatisk for at du blir en stjerneselger.

9. Bruk sosiale medier i prospektering!

Medier som LinkedIn og Facebook er utmerkete kilder til forberedelser for oppsøkende virksomhet. Mange i salg bruker kontakstsystemet i LinkedIn til å skape innledende dialog med mulige kunder.

10. Bruk kjernetiden til kundedialog!

Hold av tiden hvor kunder / prospekter er tilgjengelige (kjernetiden / «primetime») til dialog! Gjør forberedelser og forefallende arbeid før eller etter «primetime»! Den viktigste delen av jobben din er å føre dialog med kunder og prospekter. Da bør du bruke all tilgjengelig tid når kunder kan kontaktes – til kundekontakt.

11. Be om ordren!

Du må bli god til å be om ordren om du vil lykkes i salg. Å skaffe ordre er jobben din, og da må du tørre å be om den.