10 steg til et godt skippertak i salg

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - 10 steg til et godt skippertak i salg- SMART mål - prosjekt

Ligger salgsteamet langt etter sine salgsmål, kan det være på sin plass med et lite skippertak for å bedre de kortsiktige resultatene. Dog, må vi ikke gå i fella.

Lever du av salg, vet du at det kommer perioder der salget svikter. Som salgssjef har du en plikt til å ta tak dersom salgsavdelingen ikke leverer som den skal. Dog må vi ikke gå i den klassiske felle hvor vi høster maksimalt på kort sikt og står ribbet tilbake med tynn prospektmasse i neste periode.

I stedet skal vi lage et prosjekt med to mål:

 • å lande alle salgsmuligheter som er modne for sluttføring (uten å forsere for aggressivt), OG
 • å prospektere knallhardt etter nye salgsmuligheter.

Gjennom aktivt å booke mange salgssituasjoner der selgerne kommer ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre med kunder, vil de øke sjansen for å avdekke kjøpere som er villige til å ta grep umiddelbart.

Uavhengig av hvordan vi ligger an, vil et kvalitativt og kvantitativt løft i prospekteringen i en gitt periode, føre til at vi sluttfører noen ekstra salg på kort sikt.

Det viktigste, dog, er at det legges til rette for et løft i salget i de påfølgende perioder.

Derfor må vi:

 1. Definere et salgsprosjekt for en gitt tidsperiode. Gi det gjerne et navn.
 2. Sette Spesifikke, Målbare, Actionorienterte, Realistiske og Tidsavgrensede (SMART) delmål for prosjektet
  • tidsperiode, omsetning, dekningsbidrag, antall møter, kroneverdi på prospektmasse etc.
 3. Lage incentiver for prosjektet som stimulerer til atferd som er helt i tråd med mål og strategi.
 4. Fjerne eller legge på is incentiver som stimulerer til annen atferd.
 5. Få selgere til utelukkende å fokusere på kunder som er i handlingsorienterte kjøpemodi, dvs. de som har sterke, akutte behov og derved kan ta raske avgjørelser.
 6. Som salgssjef følge opp selgerne minimum hver uke i prosjektperioden.
 7. Bistå salgsteamet med å eliminere alle tidstyver som ikke har med måloppnåelse å gjøre (herunder unødig rapportering).
 8. Få selgerne til å spørre seg om de kan sluttføre med en gitt kunde i prosjektperioden, dersom behovet er stort for å levere på kort sikt.
 9. Er svaret nei, må jobbing med salgsmuligheten skyves på til fordel for jobbing med muligheter som kan sluttføres i prosjektperioden.
 10. Sist, men ikke minst. Hele tiden stimulere til et kraftig løft i aktivitetsnivået.