10 ord du bruker feil – del 3

Avatar photo

B2B konsulent - Jens


Vi fortsetter vår skriftlige dannelsesreise og ser på nye ord og uttrykk som kan være vanskelig å bruke riktig.

Selv om vi i salg jobber mye ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre må vi ta det skriftlige på alvor. Anbud og anbudslignende prosesser tar over stadig større deler av salget. Skriftlig oppfølging etter alle kontakter med kunder og prospekter bør være regelen.

Da er det rasjonelt for oss som lever av salg å jobbe også med skriftspråket og vår skriftlige presisjon.

Vi ser på 10 nye ord / uttrykk det kan være lett å forveksle / gjøre feil med:

1. Foruten vs uten

Foruten betyr i tillegg til, mens uten går ut på å mangle noe. «Det er tøfft å jobbe videre uten å ha sin beste kunde i porteføljen.» «Jeg kan meget godt være den kravstore kunden foruten.» (= jeg greier meg godt uten den kunden).

2. Færre vs mindre

Færre bruker du om antall vesener og ting (mennesker, dyr, biler etc), mens mindre går på mengde av det ikke kvantifiserbare (=som kan telles). «Etter nedskjæringene var de færre ansatte, fordi det var mindre å gjøre.» Mindre å gjøre vs færre oppgaver.

3. Gjennom vs igjennom

Gjennom er en preposisjon mens igjennom er et adverb. «Han måtte kjøre gjennom to fylker for å komme til sin største kunde.» «Hun var meget fornøyd da hun fikk forslaget om høyere nysalgsprovisjon igjennom i ledelsen.»

4. Gjenspeile vs henspille på vs henstille

Gjenspeile betyr reflektere som i: «Den høye provisjonen hun fikk i forrige kvartal gjenspeiler den kraftige økningen i salget hun oppnådde.» «Da hun ga den nye kunden uvanlig stor rabatt, henspilte hun på de nye kravene fra ledelsen om å skaffe flere storkunder.» Husk at «henspeile» ikke er et gyldig ord. Henstille betyr bønn, anmodning, begjæring.

5. Hendelig vs hendig

Hendelig uhell beskriver et uhell som skjer uten at noen handler spesielt uforsiktig eller klanderverdig. Hendig betyr praktisk.

6. Hvis vs viss

Hvis er en konjunksjon som i: «Hvis du selger for over 1 million kroner i neste halvår, så vinner du salgskonkurransen.» «Det er en viss person som leder så langt.» PS. «viss» er blitt en sideform til «hvis» så du kan bruke «viss» i stedet for «hvis».
Du kan derimot ikke bruke «hvis» i stedet for «viss» i betydningen «bestemt» eller «sikker». «En hvis mann» og «den hvisse død» er derfor feil.

7. Høyest vs høyst

Høyest (adjektiv) viser til høyde i bokstavelig forstand og innebærer sammenligning. Høyst (adverb) betyr maksimalt eller svært. «Hun nådde det høyeste salget for ett kvartal i selskapets historie.» «Det er høyst uvanlig at en nyansatt selger vinner denne konkurransen.»

8. Jammen vs ja, men

Jammen betyr virkelig, sannelig som i: «Jammen klarte hun målet sitt denne måneden også.» «Ja, men» er sammensatt av svarordet «ja» og «innvendingsordet «men». «Ja, men hvor vanskelig var det, når sjefen ga henne hele salget til selskapets nye gigantkunde?»

9. Kjølvann vs kjølevann

Kjølvannet betyr stripen i vannet etter et fartøy. Det brukes også billedlig om noe som følger etter. «I kjølvannet av den store markedskampanjen, fikk selskapet fem nye kunder.» Kjølevann er væske som brukes til å kjøle ned maskiner, agregater, motorer o.l.

10. Kredit vs kreditt

Kredit er plussiden av en konto. En kredit på 10.000 kroner betyr at du har 10.000 kroner på konto. Kreditt betyr lånemulighet eller utsettelse av en betaling. Har du en kreditt på 10.000 kroner knyttet til din konto betyr det at du kan låne inntil 10.000 kroner.

Klar for å lese flere tips?  Se våre andre artikler om «10 ord du bruker feil»:

10 ord du bruker feil – del 1
10 ord du bruker feil – del 2
10 ord du bruker feil – del 4

Les mer om hvordan du kan prestere ditt beste på jobbintervjuet.

Er du kandidat og klar for nye utfordringer? Eller du vil B2B skal kontakte deg for videre karriere? Registrer din CV her

Hjelp med rekruttering?

Bli ringt opp!

La oss hjelpe deg med å nå dine forretningsmål og å være en del av din suksesshistorie.

Executive Search, Spesialist search, assessment, 2nd opinion og Interimledelse.

Skreddersydd, effektivt, profesjonelt.

Eksperter på Sales Executive, Salgssjef, Salgsdirektør, HR, Økonomi, Business Controller, Ingeniører, kommersielle ledere og spesialister.