10 ord du bruker feil – del 1

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Dagens språkrøkt; siden skriftlig kommunikasjon blir stadig viktigere spanderer vi på oss litt språklig råkost i dag. Dette er ting du bør være deg bevist – oops: bevisst. 

Selv om vi i salg jobber mye ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre, må vi ta det skriftlige på alvor. Anbud og anbudslignende prosesser tar over stadig større deler av salget. Skriftlig oppfølging etter alle kontakter med kunder og prospekter bør være regelen.

Da er det rasjonelt for oss som lever av salg å jobbe også med skriftspråket og vår skriftlige presisjon.

Vi ser på 10 ord / uttrykk det kan være lett å forveksle:

1. Aktivere vs aktivisere

Vi aktiviserer selgere i et salgsteam, mens man aktiverer det nye bankkortet.

2. Arte seg vs utarte
Selgerne arter seg vel i det daglige, men det hele utartet på natten på sommerfesten.

(Arte seg = ta form, utvikle seg. Utarte (uten seg) = utvikle seg i en dårlig retning.¨

3. Bemerke vs gjøre seg bemerket.

Hun gjorde seg bemerket som ny selger i selskapet. Salgssjefen bemerket dette.

(bemerke = legge merke til / påpeke; gjøre seg bemerket = bli lagt merke til)

4. Bestrebe seg på vs tilstrebe

Han bestreber seg på å gjøre alt pinlig korrekt i kundearbeidet. Hun er vant til å vinne og tilstreber plassen som toppselger.

(bestrebe seg = forsøke så godt en kan; tilstrebe = ta sikte på)

5. Betenkelig vs betenkt

Salgssjefen var betenkt. Utviklingen i salget siden sommeren var betenkelig.

(betenkelig = tvilsom; betenkt = i tvil)

6. Bevilgning vs bevilling

Utviklingen i selskapet skjøt fart da det fikk en bevilgning på over én million kroner. Likevel lot bevillingen til å drive med avfallshåndtering vente på seg.

(bevilgning = tildeling av penger; bevilling = offentlig tillatelse til å starte / drive en bevillingspliktig virksomhet)

7. Bevist vs bevisst

Hun hadde et vitne som bevis på at hun var uskyldig. Da han beholdt pengene selv, var han seg ikke bevisst at han gjorde noe galt.

8. Da vs når (som konkunksjoner)

Da han begynte i salgsavdelingen for fem år siden, var de bare fire selgere. Da kunden ombestemte seg, mistet han salget.

Nå når han nå er blitt salgssjef, er det til sammen 20 selgere. Når året er omme, vil han endelig slå salgsrekorden i selskapet.

(da = om en enkelt gang i fortid eller nåtid; når = om noe som gjentar seg eller om framtid)

9. Døye vs døyve

Han døyet perioden som ny selger uten portefølje og jobbet knallhardt, og sakte men sikkert kom suksessen. Han døyvet smerten når prospekter kjeftet på ham – ved å ta seg en kort luftetur.

(døye = holde ut; døyve = dempe / lindre)

10. Enkel vs enkelt

Møtebooking var en enkel oppgave for ham. Han trengte som regel kun en enkelt telefon for å få et møte.

(en enkel oppgave = lett; en enkelt gang = bare én)

Lykke til.

Klar for å lese flere tips? Se våre andre artikler om «10 ord du bruker feil»:

10 ord du bruker feil – del 2
10 ord du bruker feil – del 3
10 ord du bruker feil – del 4

KANDIDAT – og klar for nye utfordringer? Eller du vil B2B skal kontakte deg for videre karriere?
Registrer din CV her