10 leveregler for proaktive selgere

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Salg er ikke en skippertaksjobb som en del av oss synes å tro. – Suksess ligger i den daglige «lille» innsatsen. Dog betyr ikke det at du skal droppe å tenke stort, sikte mot store kunder, eller gå for de store ordrene.

Gode vaner er en forutsetning for å lykkes i salg og business. Så og si alle som lykkes over tid, gjøre de små rette valgene hver dag. Ordtaket «alle bekker små, gjør en stor å» er betegnende. Endel av oss – særlig menn – har en tendens til å satse på at det store klippet, kjempekunden eller megaordren – skal redde dagen.

Ikke mistforstå – selvfølgelig er det riktig å tenke stort, men for å lande det store – bør vi jobbe med det små og daglige. Summen av daglig, fokusert innsats i det «små» – trumfer (som regel) de store skippertakene. Riktig bra blir det når vi kombinerer jevn og bra innsast hver dag, men kvantesprangsytelse en gang i blant. Det gir avkastning både fra daglig innsats og fra «skippertak.»

Her er en liten liste som kan hjelpe deg i det daglige.

Ti leverregler for den Proaktive Løsningsorienterte Selgeren

  1. Utfordre din egen «comfort zone» (= oppleve ubehag) minst én gang hver dag!
  2. Prospekter etter nye kunder / salgsmuligheter hver eneste uke!
  3. Fokuser på det du kan og bør gjøre noe med!
  4. Bruk tiden på å skape resultater i stedet for forklaringer!
  5. Bruk salgstid (prime time) til kundekontakt!
  6. Skap dialog for å avdekke kundens behov, problemer eller mål!
  7. Søk alltid neste steg i prosessen og sørge for å booke dette med den gitte kunde!
  8. Send skriftlig oppfølging etter alle viktige kundekontakter!
  9. Gi kunder og prospekter en kjøpeopplevelse!
  10. Gi kunden sterke kjøpevisjoner og visjon om avkastning!