1 nøkkelgrep for å frigjøre beslutningskapasitet

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - 1 nøkkelgrep for å frigjøre beslutningskapasitet -

Visste du at vi har begrenset med mental kapasitet til å ta beslutninger og foreta valg?

Mental kapasitet er en knapphetsressurs. Den kan trenes opp, videreutvikles og forbedres, men mental kapasitet er en begrenset ressurs vi må disponere vel.

De fleste av oss har erfart at manglende søvn, dårlig kosthold og svak generell helsetilstand svekker vår mentale kapasitet. Tar vi ikke vare på oss selv, får vi dårlig mental «kondis». Da skyver vi på vanskelige avgjørelser, eller vi tar valg uten å orke å gjøre en skikkelig innsats for å skaffe oss et godt beslutningsgrunnlag. Vi makter ikke å mobilisere skikkelig mentalt.

Tilsvarende gjelder misbruk av alle typer stimuli – det være seg lovlige eller ulovlige. Konflikter, økonomisk uføre eller ubalanse i livet svekker også i høyeste grad vår mentale robusthet.

Mindre kjent er det at alle typer avgjørelser vi tar hver dag, tapper vår tilgjengelige mentale kapasitet på en gitt dag. Også de små daglige valgene (klesvalg, kjørerute, dagens gjøremålsliste, middagsvalg osv) trekker på vårt mentale overskudd.

Det er en grunn til at President Obama «alltid» går i hvit skjorte, mørk dress og slips. Han gjør det for å slippe å ta valg om hva han skal ha på seg. Han går normalt i det samme antrekket hver eneste dag.

Ved siden av søvn, kosthold, helse og balanse i livet – som hentydet ovenfor – er oppskriften på å frigjøre mental energi, å skape daglige rutiner som reduserer antall valg du må ta.

Gjør det samme hver dag, gjør det til samme tidspunkt – skap rutiner rundt alle ting som ikke er viktige og krever daglige, bevisste valg. Spis hverdagsfrokost til samme tid, spis det samme, les og behandle e-post og gå gjennom dagens agenda på samme måte hver eneste ukedag.

Jo flere daglige aktiviteter du kan automatisere gjennom rutiner så du slipper å bruke mental energi på å ta valg eller mobilisere, dess større mentalt overskudd skaper du til å gyve løs på de viktige vanskelige valgene og utfordringene.