Rekruttering: Slik unngår du feilansettelser

B2B Konsulent

Feilansettelser kan ha store negative konsekvenser for organisasjoner, både i form av direkte kostnader og indirekte tap. En grundig og strukturert rekrutteringsprosess er avgjørende for å minimere risikoen for feilansettelser, samt sikrer at du finner den rette kandidaten for stillingen. Ved å være bevisst på de potensielle kostnadene, både direkte og indirekte, kan arbeidsplasser ta grep for å forbedre sin rekrutteringsprosess. Dette sikrer at du rekrutterer de rette personene for jobben.

Her er noen eksempler på kostnader:

Direkte kostnader ved feilansettelse:

 • Annonsering og markedsføring av stillingen
 • Tid og ressurser brukt på screening av kandidater
 • Intervjuer, evnetester, analyser og referansesjekk
 • Onboarding og integrering av den nyansatte
 • Redusert produktivite
 • Kostnader knyttet til oppsigelse
 • Juridiske utfordringer

Indirekte kostnader ved feilansettelse:

 • Redusert kundetilfredshet
 • Tap av forretningsmuligheter
 • Økt arbeidsbelastning for andre ansatte
 • Misnøye og lav moral

Effekten av en feilrekruttering kan sammenlignes med en dominoeffekt. En enkelt feil kan føre til en rekke uønskede opplevelser som blir kostbart for virksomheten. For å unngå dette er det viktig å investere tid og ressurser til en grundig rekrutteringsprosess for å unngå eventuelle feilansettelser. Her er noen tips til når du skal gjennomføre en rekruttering(prosess):

En rekrutteringsprosess – kort oppsummert:

 • Grundig gjennomgang av kravspesifikasjon
 • Identifisering av nødvendige kvalifikasjoner, ferdigheter og kompetanse
 • Grundig screening av kandidater
 • Strukturerte intervjuer
 • Nøye referansesjekk
 • Godt planlagt onboarding

Fordeler med en god rekrutteringsprosess:

 • Redusert risiko for feilansettelser
 • Lavere kostnader
 • Økt produktivitet
 • Høyere kundetilfredshet
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Langsiktig suksess

Hjelp fra rekrutteringsbyrå eller headhunter:

B2B som rekrutteringsbyrå kan bistå med å finne den rette kandidaten for stillingen. Vi har bred erfaring og kompetanse innen rekruttering og kan hjelpe deg med å:

 • Definere stillingen, gjennomføre jobbanalyse og kravspesifikasjon
 • Gir råd og tips på hvordan stillingen skal markedsføres
 • Som headhuntere besitter vi et bredt nettverk av kvalifiserte kandidater som er av stor fordel i rekrutteringsprosesser
 • Gjennomføre all dokumentasjon og prosjektarbeid som stillingsannonser, kandidatinformasjon, caseløsninger o.a
 • Finne og screene kandidater og opparbeide en pipeline av kandidater
 • Gjennomføre intervjuer, analyser, dybdeintervjuer, evalueringer og bakgrunnssjekk
 • Sjekke referanser, gjennomføre referanseintervjuer og lage referanserapporter
 • Bistå med tips og veiledning i siste fase av rekrutteringsprosessen og før du skal forhandle lønn
 • Gi råd før «closing av kandiat» og gir råd for å unngå feilansettelser

Ved å investere i en grundig rekrutteringsprosess kan du minimere risikoen for feilansettelser og sikre at du finner den beste kandidaten for stillingen. Dette vil gi din organisasjon et solid fortrinn i et konkurranseutsatt marked.

En grundig rekrutteringsprosess er nøkkelen til å tiltrekke seg og beholde talentfulle og faglig dyktige medarbeidere, noe som er avgjørende for å nå organisasjonens mål og langsiktig suksess. Hold deg oppdatert på trender innen rekruttering, evaluere din rekrutteringsprosess regelmessig og styrk employer branding. Kontakt en ekspert – en headhunter som kan hjelpe deg med råd, del-prosess eller gjennomføre hele rekrutteringsprosessen.

Dersom en feilansettelse oppstår, må organisasjonen raskt iverksette tiltak for å rette opp situasjonen.

Lykke til med en god og vellykket ansettelsesprosess!

Ønsker du tips til hvordan du kan gjennomføre en effektiv rekrutteringsprosess og unngå feilansettelser?

B2B er spesialister på salg, salgsingeniør, markedsføring, digital markedsføring, kommersielle spesialister, salgsledere og ledere som skaper vekst.

Vi hjelper deg gjerne med å oppnå verdifulle resultater. Ta kontakt i dag: kunde@b2b.no

Nysgjerrig på mer?