Minimere risikoen for feilansettelser

Avatar photo

Nora Halvorsen

Feilansettelser kan være dyre og skadelige for bedriften, og det er enkelt å undervurdere de faktiske kostnadene dette kan medføre. Når en ansatt ikke er riktig for jobben eller organisasjonen, kan det føre til tap av produktivitet og høye kostnader ved bruk av tid og ressurser, opplæring, omskolering og rekruttering av en erstatning.

Det er mange grunner til at en feilansettelse kan skje. Mangelfull screening av kandidater, svak kommunikasjon mellom rekrutteringsansvarlige og ledere, eller en dårlig tilpasning mellom stillingsbeskrivelsen og kandidatens ferdigheter og erfaringer, er noen faktorer som kan spille inn.

Noen av de direkte kostnadene som kan oppstå som følge av en feilansettelse kan være:

  1. Kostnader knyttet til annonsering og markedsføring av stillingen
  2. Tid og ressurser brukt på screening av kandidater, og gjennomføring av intervjuer, evnetester og analyser, og referanser
  3. Tid og ressurser brukt på onboarding og integrering av den nyansatte i organisasjonen
  4. Redusert og tapt produktivitet på grunn av mangel på nødvendig kompetanse eller erfaring
  5. Kostnader knyttet til å løse eventuelle juridiske utfordringer dersom det skulle oppstå knyttet til blant annet oppsigelse

Utover dette kan feilansettelser føre til en rekke indirekte kostnader, som redusert kundetilfredshet, tap av forretningsmuligheter, økt arbeidsbelastning for andre ansatte og misnøye.

Viktigheten med en nøye og grundig rekrutteringsprosess
For å redusere risikoen for feilansettelser er det derfor viktig for organisasjoner å ha en grundig og strukturert rekrutteringsprosess på plass. Dette inkluderer nøye gjennomgang av kravspesifikasjon før oppstart av rekruttering for å avdekke hva som er nødvendige kvalifikasjoner, ferdigheter og kompetanse for stillingen. Videre må det gjennomføres grundig screening og intervjuer, nøye referansesjekk, samt en godt planlagt onboarding slik at den nyansatte får tilstrekkelig med opplæring for å kunne utføre jobben og lykkes.

Ved å følge disse beste praksisene kan organisasjoner minimere risikoen for feilansettelser, og med det redusere kostnadene som følger med. En grundig rekrutteringsprosess vil bidra til å tiltrekke seg og beholde talentfulle og kvalifiserte kandidater som vil hjelpe organisasjonen med å nå sine mål og oppnå suksess på lang sikt. Hvis en feilansettelse likevel skulle skje, er det viktig at organisasjonen tar rask handling for å løse problemet.

Les mer her om hvordan du kan unngå fallgruver og ubevisste tankefeil i intervjuprosessen for å sikre rett valg av kandidat

Har du behov for råd og bistand med rekruttering?

Ta kontakt med oss. Våre senior konsulenter har mer enn 20 års erfaring med å ansette, trene, utvikle, lede, målstyre og rekruttere ledere, selgere og kommersielle nøkkelpersoner.

Med vårt unike nettverk av kandidater kan vi bistå deres virksomhet å finne ledere og dyktige kandidater som kan gå inn og fortsette veksten og utviklingen av din organisasjon.