En vellykket onboarding

Avatar photo

Nora Halvorsen

En god og vellykket onboarding er viktig, og handler om mer enn å bare lære seg rutiner og arbeidsoppgaver. En god prosess legger grunnlaget for den nyansatte sitt forhold til, og inntrykk av arbeidsplassen. Det er viktig for et selskap å investere tid og ressurser i prosessen for å sikre at den ansatte blir integrert i organisasjonen og raskere vil kunne tre inn i rollen, og jobbe effektivt og produktivt. Den nyansatte vil lettere kunne forstå selskapets kultur, verdier og målsettinger tidlig, og forstå hva som er viktig for organisasjonen, og hvordan de kan bidra til å opprettholde verdiene og oppnå organisasjonens mål.

Før oppstart
En onboardingprosess starter allerede når den nyansatte har signert kontrakten. I fasen mellom signert kontrakt og første arbeidsdag er det viktig å holde jevnlig kontakt. Inviter gjerne den nyansatte på sosiale arrangementer og sammenkomster, som lønningspils, lunsj, etc. Dette er en fin inngang for å «bryte isen» og gjøre den nyansatte kjent med selskapet og menneskene på et uformelt plan. Første dagen i ny jobb er ofte preget av mange inntrykk og mye informasjon – å ha møtt de andre i teamet i en uformell setting først, kan være med å skape mer ro og trygghet ved første arbeidsdag. Send også gjerne over informasjon den nyansatte kan sette seg inn i før oppstart og hold de oppdatert på ting som skjer i selskapet, slik at de føler de kommer forberedt og opplyst.

Første arbeidsdag
Det er mye for den nyansatte å sette seg inn i av rutiner, informasjon, nye mennesker, forventninger, etc., og det er viktig å holde det enkelt slik at det ikke blir for overveldende. Ha klart utstyr, tilganger, og andre ressurser den nyansatte trenger for å komme i gang. Det vil også være en fordel å tildele den nyansatte en fadder gjennom opplæringsfasen slik at de har en de kan henvende seg til, og en som kan gi dem en god velkomst og inkludering i teamet og bedriften.

Opplæringsperioden
Ha en strukturert og god plan for opplæringen, og gå gjennom denne med den nyansatte slik at de vet hva som forventes av dem i tiden fremover. Sørg for at den nyansatte har tilgang til alt nødvendig opplæringsmateriell for å utføre jobben effektivt. Sett også gjerne konkrete og oppnåelige mål slik at den nyansatte har noe å strekke seg til og tidlig opplever mestringstro. Dette vil være med å skape trygghet, engasjement og motivasjon. Vær tilgjengelig, og sett gjerne opp et planlagt møte med den nyansatte for å høre hvordan det går, og hvilket inntrykk de har fått av bedriften, arbeidsoppgavene, rollen, prosessen og menneskene. Gi jevnlige tilbakemeldinger, og gi også rom for at den nyansatte kan komme med tilbakemeldinger.

Etter onboardingsfasen
Etter oppstart og opplæringsfasen er det viktig å fortsette oppfølgingen av den nyansatte. Det kan lønne seg å holde faste statusmøter for å høre hvordan de har tilpasset seg rollen, oppgavene, selskapet og kulturen, og for å diskutere videre fremdrift og mål. Om det er noe de er misfornøyd med kan det plukkes opp tidlig og gjøres noe med.

En god onboarding kan være avgjørende for å sikre at den nyansatte vil trives i organisasjonen, og blir en verdifull ressurs på kort og lang sikt. Målet med onboarding er at den nyansatte skal føle seg integrert i organisasjonen, og bli trygg og komfortabel i sin rolle slik at de trives, og fortere vil kunne være effektive og produktive.

Ønsker du dialog og tips om onboarding og oppfølging av nyansatte?

Ta kontakt med oss. Våre senior konsulenter har mer enn 20 års erfaring med å ansette, trene, utvikle, lede, målstyre og rekruttere ledere, selgere og kommersielle nøkkelpersoner.

Med vårt unike nettverk av kandidater kan vi bistå deres virksomhet å finne ledere og dyktige kandidater som kan gå inn og fortsette veksten og utviklingen av din organisasjon.