50 prosent av ledere er håpløse

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Undersøkelser viser at opptil 50% av ledere er inkompetente. Vi ser på fire nøkkelegenskaper som bidrar til lederes udugelighet.

En rekke amerikanske undersøkelser viser at 60% til 75% av medarbeidere rangerer egen sjef som det verste ved egen jobb. Selv om Norge er annerledeslandet, er det vel sannsynlig at vi ser tilsvarende tendenser i Norge, om enn ikke så dramatiske misnøyetall.

Man kan hevde at selv om medarbeidere mener at sjefen er ubrukelig, så betyr ikke det nødvendigvis at sjefen ér ubrukelig. I endel tilfeller er det medarbeideren som er ubrukelig.

Dog, har bla Gallup Institute – over mange år – forsket seg frem til at det er klare korrelasjoner mellom medarbeideres tilfredshet med egen jobb og leder – og harde resultater som overskudd og eieravkastning.

Så hva er problemet med disse ubrukelige lederne?

  1. De setter overambisiøse mål som ikke nås. De holder ikke løftene sine, og de kan rett og slette ikke stoles på. De gjør ikke dét de sier de skal gjøre.

     

  2. De har elendige medmenneskelige egenskaper: de er ikke flinke med mennesker. De trives med å lede ovenifra og ned – som er lite stimulerende for medarbeidere. De er gjerne insensitive og kalde.

     

  3. De evner ikke å bygge gode team med sterk lagånd. Egentlig er dette ganske fantastisk. Å gi lederansvar til folk som ikke evner å bygge team, er som å gjøre til livredder en som ikke kan svømme. Punkt 2 og 3 går på evnen til bygge, stimulere, styre – kort sagt utvikle mennesker og få det beste ut av dem – som del av et team.

     

  4. De evner ikke å takle sin egen forfremmelse til leder.

I salg, ser vi dette særdeles tydelig. En svært dyktig selger kan bli en elendig og destruktiv salgssjef – fordi lederjobben krever medmenneskelige egenskaper og evne til å bygge team. Mange toppselgere klarer ikke omstillingen til å skape resultater gjennom andre og å forholde seg til interne medmenneskelige aspekter ved jobben.