17 modigheter i salg

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - Rekruttering - 17 modigheter i salg - business - salg

I salg, i business og i livet hjelper det å være modig. Uten mot er det vanskelig å skape verdier.

Trenger vi mot i salg, i business og i livet?

Ja, i høyeste grad.

Selv om artikkelen er vinklet for salg, gjelder lærdommen for alle områder i livet. Det er vår påstand at det er umulig å nå tøffe mål uten å være modig.

La oss se på 17 måter du kan utvise mot på i salg.

1) Det krever mot å kontakte prospektive kunder som i utgangspunktet ikke er i interessert i å snakke med deg. Hvis motet svikter, ender vi opp i vegringsmodus – og vi trenerer nysalgsinnsats.

2) Det krever mot å stille gode, tøffe spørsmål om hva konsekvensene er for en kunde knyttet til et identifsert behov eller problem.

3) Det krever mot å utfordre kunders motforestillinger for å avklare om kunde har en reell grunn til ikke å kunne kjøpe, eller om kunden nøler fordi hun ikke har fått alle svarene hun trenger. Selgere som ikke tør bore i motforestillinger, går glipp av mange salg.

4) Det krever mot å kontakte en kunde eller prospekt umiddelbart med dårlige nyheter. Mange selgere utsetter det å legge frem dårlig nytt for kunder i et fåfengt håp om at ting skal løse seg selv. Det gjør de aldri. På sikt lønner det seg å konfrontere ubehageligheter snarest mulig. Når kunden selv oppdager at ting ikke er på stell, er det alt for sent – og mye mer kostbart. På den annen side, får kunder respekt for selgere som kommer med dårlig nytt så snart som mulig.

5) Det krever mot å si nei og trekke opp grenser for kunder og prospekter. Alt for mange av oss i salg er dumsnille og lar oss misbruke. Det er ren feighet.

6) Det krever mot å risikere et salg ved å nekte flere innrømmelser ved sluttføring eller i forhandlinger. Er vi feige, fortsetter vi å gi, å gi, å gi – helt til marginene våre er borte.

7) Det krever mot å selge på verdi og goder, fremfor pris. Det er ikke særlig modig å søke å være billigst, men det er modig å søke å være best.

8) Det krever mot å satse på å bli den beste selgeren i selskapet. Det krever ikke særlig mye mot å legge opp til å selge akkurat nok til at du får lønn og beholder jobben.

9) Det krever mot å si nei til kollegers og lederes forespørsler – som stjeler tid og energi, og som tar deg vekk fra produktivt salgsarbeid.

10) Det krever mot å nullstille seg og gyve løs på neste salgsoppgave etter å ha tapt i kampen om et viktig salg eller fått mange nei i trynet på rad.

11) Det krever mot å utfordre seg selv hver eneste dag ved å prøve nye ting, strekke seg etter nye mål, søke å lære noe nytt eller gjøre ubehagelige ting. Å fortsette i samme, gamle spor – krever lite mot.

12) Det krever mot å konfrontere ledelsen i eget selskap dersom du ser urett, feil, uetiske handlinger eller rene ulovligheter. Å lukke øynene og la ting skure og gå – krever lite mot.

13) Det krever mot å være kreativ ved for eksempel å legge legge frem uventete eller annerledes løsninger for kunder.

14) Det krever mot å skape noe nytt fremfor å bruke det kjente og det kjære.

15. Det krever mot å tro på en idé og legge innsats i å realisere idéen.

16) Det krever mot å gå egne veier, fremfor de veiene andre mener du bør gå.

17) Det krever mot å tørre å utfordre kunder og sogar provosere kunder til handling – når det trengs.

Vær modig i salg, i business og i livet!