10 ting som ødelegger for suksess

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

10 ting som ødelegger for suksess - B2B Salg

Suksess ligger i skjæringspunktet mellom mening med livet, oppnådde resultater, maks innsats og harmoni. Vi ser på en rekke ting som hemmer vår suksess.

I B2B Salg har vi tror på at vi må søke å være hele mennesker for virkelig å lykkes. Det betyr balanse og harmoni i de fleste viktige rollene i livet vårt, enten det er i privatlivet eller på jobben. I konkurranseyrket salg, for eksempel, er det umulig å lykkes over tiden, hvis du er ulykkelig.

Her er en liste over ti ting som kan ødelegge for din suksess:

1. Overdreven bekymring

Bekymringen er den energityven som legger størst demper på lykken for mange. Ofte bekymrer vi oss for ting som aldri skjer. Vi tar straffen på forskudd.

Bekymringen svekker vår konsentrasjon, ødelegger vår evne til å yte – hvis vi lar den få fritt spillerom.

En bekymring kan brukes konstruktivt som et varsko om at noe er «galt». Forutsetningen er at vi umiddelbart søker årsaken til bekymringen og tar affære så snart vi har funnet årsaken.

Ofte vil prosessen med å analysere årsaken dempe eller fjerne bekymringen. Derimot, hvis vi lar bekymringen være i fred, forsterkes den gjerne til angst – som kan være lammende.

2. Nag

Å bære nag til andre, stjeler tid, energi og krefter. Det er umulig å være lykkelig dersom du bærer sterkt nag til andre mennesker. I kjølvannet av nag følger hele problemkomplekset rundt hat og hevn.

For din egen skyld, bør du tilgi mennesker du bærer nag til – fordi det gir deg selv fred. Å tilgi betyr ikke at du aksepterer det andre har gjort mot deg, ei heller at du skal like eller omgås den du tilgir. Det betyr simpelthen at du gir slipp på de negative følelsene om vedkommende.

3. Sammenligning med andre

Enten du er i forhold eller blant venner, fører sammenligning med andre ofte til elendighet. I konkurransesammenhenger er det selvfølgelig både naturlig og greit med «sammenligning» – det ligger i sakens natur. Når det blir sykelig og svekkende, er når sammenligningen går på selvverdien løs. Misunnelse, misnøye og selvmedlidenhet følger av overdreven trang til sammenligning.

4. Materialisme tar overhånd

Penger og jordisk gods er vel og bra, men de er beviselig ikke primære bidragsytere til lykke.

Ting som vennskap, relasjoner, samvær, kjærlighet, misjon i livet, personlig utvikling, bidrag til andre menneskers vekst og lojalitet til egne verdier, er mye viktigere for lykke og suksess.

5. Mangel på misjon i livet

Hvis vi ikke har noe misjon med livet vårt, ender vi opp med bare å eksistere. Vi blir meget påvirkelige noe som dessverre kan fører til at vi lever andres visjon av vårt liv – ikke vår egen.

Har du en misjon i livet, i jobben og i din omgangskrets, følger entusiasme, mening og lykke. Mangler du en misjon i livet, blir tomhet, ensomhet og søken etter eksternt påfyll gjerne konsekvensen.

6. Sterk orientering mot fortiden

Livet er nå.

Fortiden er en kilde til lærdom og utvikling, ikke et orakel eller en rettesnor. Fortiden har den egenskap at den ikke kan gjøres noe med. For mange av oss lar oss styre av fortiden på bekostning av nåtid og fremtid – med svekket lykke som resultat.

7. Usunn livsstil

Usunn mat, lite søvn, mye stress, sjelden sjelefred, lite trening og en stillesittende livsstil gir svak helse. Selvforskyldt svak helse svekker vår produktivitet og hemmer vår opplevelse av suksess og lykke.

8. Perfeksjonisme

Enten du forventer av deg selv at du skal være perfekt, eller du tror andre forventer at du skal være perfekt, eller du mener at andre skal være perfekte, så er perfeksjonisme drepen for gjennomføringsevne og derved oppnådde resultater.

Trenering, bekymring, angst og handlingslammelse er følgesvenner til perfeksjonisme. Det sier seg selv at lykke, suksess og produktivitet svekkes.

9. Uvilje mot å lære

Så snart du anser deg for å være ferdig utlært eller for gammel til å lære, slutter du å vokse. Da blir du også fort «gammel».

Vi har alle møtt eldre mennesker som er både fysisk og mentalt unge. De er mennesker som hele tiden søker å lære og utvikle seg. De har fortsatt tro på at de har sine beste presentasjoner foran seg på en rekke områder.

10. Kjedsomhet

Møter du ikke motstand, ender du fort opp med å kjede deg.

Hele vår moderne, trygge og gjennomregulerte livsstil kan fort føre til en overstimulert kjedsomhet. Derimot, dersom du stadig utfordrer din komfortsone (= sommerfugler i magen), så er du garantert ikke å kjede deg.

Kjedsomhet kan knappest sies å være kilden til suksess eller lykke.