God jul og godt nytt år: Et spennende produktivt 2021!

Avatar photo

Mona BO Hauge

Om du er CEO, toppleder, HR direktør, Salgsdirektør, Salgssjef, Digital Markedssjef, B2B løsningsselger, Salgsingeniør, webansvarlig, B2B salgs- og markedssjef, Sales Executive eller Key Account Manager – er ett sikkert, noe som gjelder oss alle i B2B salg og B2B segmentet:

Uansett hva du føler om digital distansering, jobber du på kontor vil du bli mer produktiv enn før Covid-19. 2021 vil bli et spennende og produktivt år. Du vil bli mer produktiv.

2020 har utvilsomt vært et helt annerledes år og en ny erfaring for alle i norsk næringsliv. Vi i B2B (B2B Salg AS) har som eksperter på rekruttering, salgstrening, lederutvikling og coaching av salgsdirektører og toppledere, opparbeidet en spennende erfaring på tvers av mange bransjer i løpet av 2020. Vi har møtt kunder, potensielle kunder, kandidater og deltagere – selvfølgelig aller mest i digitale webmøter, webintervjuer og webworkshops. Kort oppsummert har vi lært oss at folk har blitt: Mer lærevillige, digitalt oppegående, mer bevisst på tid, kjørt kortere møter, begrenset antall møter, blitt bedre på å styre egen kalender – som samlet kan oppsummeres: blitt mer produktive og effektive, og vi er i gang med å eliminere flere produktivitetshull:

Effektiv læring i fokus
Lærevilligheten digitalt har økt dramatisk. Selv om mange nærmest er blitt «tvangsdigitalisert» har innstillingen til å lære nye digitale verktøy økt dramatisk. Raskt og effektivt ble nye moderne effektive verktøy tatt i bruk og læring ble en del av hverdagen. Ikke bare ett verktøy, men flere. Spennende og utviklende er det også blitt. Innstilling til rask og effektiv læring har endret seg noe. Vi har på kort tid sett effekten av hva «et spark bak» kan gi av resultater, og lærevilligheten vil vi ta med oss på andre arenaer også.

Kortere møter
Den siste tiden har vært preget av digitale møter – møter på web. Å samle 20 ansatte i et internt prosjektmøte, kjøre ukentlige salgsmøter med 7 selgere på, eller gjennomføre kundemøte med 4 beslutningstagere – på WEB krever god planlegging, en klar agenda og effektiv gjennomføring. Helt klart blir møtene kortere enn hva møtene var tidligere når vi samlet oss fysisk.

Færre bortkastede møter
Møtekulturen er blitt skjerpet. Møter digitalt og på web krever en klar agenda (det gjør jo selvfølgelig også fysiske møter, men her slurves det mye). Har du merket deg at enkelte møter nå er blitt droppet? Eliminert? Borte? Tilbakemeldinger vi har fått fra ledere, kandidater og deltagere er at det blir flere «unødvendige møter». Enkelte møter er flyttet over til telefon, med mål om å få raske beslutninger. Noen møter er flyttet til ett punkt på et annet webmøtes agenda. Andre «faste møter» har fått det kritiske spørsmålet: «Er dette møtet bortkastet? Kan vi kun ha en rask dialog?».

Konklusjon er: Vi har fått en mer bevisst møtekultur og vi blir mer effektive.

Kalenderkontroll og Time Managment
Effektive ledere, selgere og ansatte har som regel fokus på ting som er viktige og ting de kan gjøre noe med. Som skaper resultater. En god kontroll på kalenderen og til enhver tid være bevisst på hva du booker inn i kalenderen og hva du velger å prioritere. Om du er toppleder, leder, salgssjef, selger eller digital markedsfører er kontroll på kalenderen et must for å skape suksess. Med kortere møter, mer effektive møter og eliminering av bortkastede møter er det selvfølgelig mer tid i kalenderen (enn i 2019) og nå er virkelig muligheten til å fylle kalenderen med ennå flere aktiviteter som skaper resultater i 2021.

Tidlig oppstart
2021 starter mandag 04. januar. Første uken er avgjørende i et nytt år. Spesielt for alle med fokus på salg, digital markedsføring, vekst og ROI (Return-of-Investement). Vinnerne har ingen tid på miste.

Er du B2B selger, salgsingeniør eller salgsdirektør, sørg for at du har minimum 3 kundemøter første uke i 2021. Ledere og toppledere også. Mange har kanskje opplevd å komme tilbake fra ferie hvor de første dagene går med til å ha dialog med kolleger, flytte litt på «bunkene», sette seg inni status og starte med planlegging av 1. kvartal.

Vel, i 2021 er det annerledes. Mange jobber hjemmefra og den digitale hverdagen er i gang første dag. Så hvorfor da ikke legge opp til at første uke i året skal handle om KUNDER? Alle i hele selskapet skal første dagen i året ha fokus på kunder? Ledere, toppledere og salgsleder skal delta i møter med kunder. Kall det oppfølgingsmøte, statusmøte, fokusmøte, planleggingsmøte, satsingsmøte, «Godt nytt år møte» – vi satser på deg, kjære kunde, -møte? Uansett – målet er å komme i gang tidlig.

Målet er: Skape resultater fra 1. uke i året.

Mer om å skape resulater? Ta steget videre?

Les gjerne andre artikler i vår salgsblogg og lederblogg, som eksempel:

3 viktige gevinster etter Corona:  http://bit.ly/3_viktige_gevinster_etter_corona