Jobbrapport Norge: Hva liker vi med jobbene våre?

Avatar photo

Mona BO Hauge

Fornøyde arbeidstakere: Lønn ikke lenger øverst på ønskelisten!

Ferske tall fra FINN avslører at tre av fire arbeidstakere er fornøyde med jobben sin. Dette gir verdifulle innblikk i hva som virkelig betyr mest for oss når vi velger jobb – og det er ikke bare lønnen som teller!

En normalisering i kampen om arbeidskraft

Vi ser nå en tendens mot normalisering i kampen om arbeidskraft. Tilbake i 2022 opplevde mange bransjer en akutt mangel på arbeidskraft. Imidlertid har tallene nå falt under gjennomsnittsnivået for de siste 20 årene. Dette peker mot en mer balansert situasjon på arbeidsmarkedet. Likevel står tre av ti norske bedrifter overfor utfordringer med å møte etterspørselsveksten, mens to av ti rapporterer at produksjonen blir begrenset på grunn av mangel på arbeidskraft.

Vi liker jobbene våre!

Undersøkelser viser at tre av fire arbeidstakere er tilfredse med sin nåværende stilling, og det er de eldre arbeidstakerne som er mest fornøyde. Dette tallet har holdt seg stabilt de siste årene.

Slik fikk vi jobbene våre

Majoriteten fikk sin nåværende jobb gjennom å søke på eget initiativ. Ansatte i privat sektor er i større grad avhengig av nettverk og rekrutteringsbyråer.

Rundt seks av ti stillinger ble utlyst, og vi ser en økning i andelen stillinger som ble utlyst eksternt.

Interessant arbeidsoppgaver, samsvar mellom kompetanse og krav, samt et godt arbeidsmiljø, rangeres som de viktigste faktorene når vi velger jobb. Overraskende nok er det ikke lønnen som står øverst på ønskelisten.

Kjønnsforskjeller i jobbsøking

Det er klare forskjeller mellom hva menn og kvinner vektlegger når de søker ny jobb. Menn setter i større grad pris på høy lønn, arbeidsplassens omdømme, anerkjennelse og frihet i utførelsen av oppgaver. Kvinner derimot verdsetter verdifull erfaring og gunstig arbeidstid mer. De yngste arbeidstakerne prioriterer verdifull erfaring og et godt arbeidsmiljø.

Ansatte i privat sektor legger vekt på faktorer som høy lønn, fleksibel arbeidstid/hjemmekontor, godt omdømme og god ledelse.

Mot 2023 ser vi en økning i viktigheten av samsvar mellom kompetanse og krav, samt et godt arbeidsmiljø. Samtidig har anerkjennelse og jobbens overensstemmelse med karriereplanen blitt mindre viktig.

KANDIDAT – og klar for nye utfordringer? Eller du vil B2B skal kontakte deg for videre karriere?
Registrer din CV her