Jobbrapport: Hvor viktig er hjemmekontor nå?

Avatar photo

Mona BO Hauge

Tilpasning eller Overflod? En Dypdykk i Betydningen av Hjemmekontor i Dagens Arbeidsliv

Fra nødvendighet til preferanse: Hjemmekontorets stigende betydning

Hjemmekontor har vært på fremmarsj i årevis, men i kjølvannet av pandemien har det tatt en sentral plass i arbeidslivet. Fra å være et tilleggsprivilegium for noen, har det blitt et fundamentalt element i hvordan vi utfører våre arbeidsoppgaver. Men hvor viktig er egentlig hjemmekontor for oss?

Status Quo: En Dybdeanalyse av Hjemmekontorpraksisen i Norge

Hjemmekontor har ikke vært fremmed for Norge, med nesten halvparten av de yrkesaktive i landet som nå har muligheten til å jobbe hjemmefra. Denne muligheten er litt høyere blant ansatte i privat sektor, og menn ser ut til å ha en større andel av denne muligheten sammenlignet med kvinner.

En fersk undersøkelse fra Finn viser at syv av ti nordmenn er jevnlig eller ofte på hjemmekontor, mens en mindre andel på 27% sjelden benytter seg av denne muligheten, og 5% aldri gjør det. Interessant er det også å merke seg at de som er misfornøyde med jobben sin, og de som vurderer å bytte jobb innen 12 måneder, har i hovedsak mindre mulighet for en hybrid arbeidshverdag. Om dette har en kausal sammenheng eller ei, er ikke helt klart, men det er definitivt et poeng å vurdere.

Veien Videre: Å Finne Balansen i Hybride Arbeidsmodeller

Det er viktig for bedrifter å finne en balanse mellom virtuell og fysisk tilstedeværelse. Hybride arbeidsmodeller gir muligheter for økt fleksibilitet og effektivitet, samtidig som de opprettholder viktige aspekter ved samarbeid og kulturell tilhørighet. Å navigere i dette nye landskapet krever ikke bare tilpasningsevne, men også en dyp forståelse av de skiftende behovene og forventningene til både ansatte og arbeidsgivere.

Er du kandidat og ønsker videre karriere? Last opp din CV her. Velg basen du er interessert i og du vil høre fra oss.

Skal du rekruttere dyktige folk og ønsker tips fra oss? Kontakt oss på kunde@b2b.no